Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Makroekonómia 3.
Manažment 1
Manažment 1 - CR
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Pondelok: 9:00-13:00 po predchádzajúcej dohode e-mailom
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/446 2614
Kancelária: č. 203
Iné: Výučba v anglickom a francúzskom jazyku. Výskumné oblasti JEL: B History of Economic Thought, D 7 Analysis of Collective Decision-Making, F 5 International Relations, National Security and International Political Economy, F 15 Economic Integration, M 16 International Business Administration,

Domáce výskumné projekty

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Odborné knižné publikácie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor