Hvolková Lenka, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie: KEMP
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lenka Hvolková.pdf  
Vyučované predmety: Ekonomika podniku 1.
Investičné riadenie v MaSP
Personal and business correspondence
Personálna a obchodná korešpondencia
Podnikanie v MaSP
Seminár k bakalárskej práci
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
lenka.hvolkova
Telefón: +421 048 446 2720
Kancelária: 336
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor