Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.

Funkcia: profesorka
Oddelenie: KVE
Vedecko pedagogická charakteristika: GK Professional profile.pdf
VPCH_formular Korimová.rtf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Ekonomika a manažment sociálnych služieb
Ekonomika a manažment verejných služieb
Politika a ekonomika
Sociálna politika a sociálne poistenie
Sociálne podnikanie
Verejná politika
Základy verejnej politiky
Konzultačné hodiny: Utorok: 8,30 – 10,30 a 13,45 - 15,45
E-mail:
gabriela.korimova
Telefón: 048 4462168
Kancelária: 222
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012

Zahraničné ostatné projekty

Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor