Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Vallušová Anna, Ing. PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Anna Vallušová 2021.pdf  
Vyučované predmety: Diskusie o ekonomických prístupoch
Makroekonómia 1.
Makroekonómia 1. (v AJ)
Makroekonómia 2.
Mikroekonómia
Mikroekonómia 1. (v AJ)
Životné prostredie (v AJ)
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Pondelok: 13:45-15:45, Streda: 14:45-16:45. Prosím, na KH sa prihláste na tomto odkaze: https://tinyurl.com/hxzrjndv
E-mail:
anna.vallusova
Telefón: 048/446 2616
Kancelária: č. 219
Iné: Výskumné oblasti JEL: D 13 Household Production and Intrahousehold Allocation,J 22 Time Allocation and Labor Supply, M 12 Personnel Management, Executives, Executive Compensation, M14 Corporate Culture, Diversity, Social Responsibility

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Vypracovanie analýzy o ponúkaných produktoch firmy Metronet s.r.o., grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 3. 2021
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, dátum ukončenia: 30. 9. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor