Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Šimočková Ivana, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Ivana Simockova_2021.pdf  
Vyučované predmety: Dejiny kultúry
Gastronómia a výživa
Kultúra prejavu
Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu
Manažment ľudských zdrojov 1 - CR
Tourism Management and Marketing
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
ivana.simockova
Telefón: 048/446 2211
Kancelária: č. 120
Iné: Ročníková vedúca pre prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Cestovný ruch. Elektronická konzultácia cez MS Teams je možná v čase konzultačných hodín.

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka