Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2013 Libic.doc  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor