Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Eliášová Darina, doc. Ing., PhD.

Funkcia: VŠ učiteľ
Oddelenie: Katedra služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka