Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Hanesová Lívia, Ing., PhD.

Funkcia: Finančná manažérka agentúry OADK Zvolen, živnostníčka
Oddelenie: Agentúra OADK Zvolen
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka