Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.

Funkcia: Prodekanka
Oddelenie: Fakulta európskych štúdií a regionálnelho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka