Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Lukáčová Beata, Ing.

Funkcia: Vedúca odboru domáceho cestovného ruchu
Oddelenie: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka