Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Magátová Ivana, Ing.

Funkcia: Generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu MDVRR
Oddelenie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka