Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Strašík Anton, Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka