Koróny Samuel, RNDr., PhD.

Funkcia: Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Korony europass 2021.pdf
Professional profile_Samuel Korony 2021.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
samuel.korony
Telefón: +421 48 4466234
Kancelária: NB 426
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi, grantová schéma: OECD Centre for educational research and innovation, dátum ukončenia: 30. 6. 2017

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila