Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie: KEMP - oddelenie ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Hroncová Vicianová VPCH 2022.PDF  
Vyučované predmety: Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Podnikové financie
Seminár k bakalárskej práci
Sociálne podnikanie
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
jana.hroncova
Telefón: 446 27 15
Kancelária: č. dv. 305
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Vedecké monografie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor