Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Mazúchová Ľudmila, Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka