Ištok Michal, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Michal Ištok.pdf  
Vyučované predmety: Accounting 1
Accounting 2
Daňový systém
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Konzultačné hodiny: LS: utorok 13:00 - 15:00; streda 10:00 - 12:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
michal.istok
Telefón: 048/446 63 26
Kancelária: NB 208
Iné:  

Domáce výskumné projekty

SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor