Ľapinová Erika, Ing., PhD.

Funkcia: Odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Erika Lapinova.pdf  
Vyučované predmety: Financial management 2
Financie domácností
Financie Európskej únie
Finančný manažment 2
Finančný manažment 2.
Verejná ekonómia
Konzultačné hodiny: Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: 048/446 63 13
Kancelária: NB 224
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014

Zahraničné výskumné projekty

Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor