Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Kollár Ján, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent, tajomník katedry
Oddelenie: ekonómie
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH KOLLÁR 2021.docx.pdf  
Vyučované predmety: Makroekonómia 2.
Mikroekonómia
Základy ekonomiky
Konzultačné hodiny: LS 2020/2021: Pondelok 09:-11:00, Utorok 12:00-14:00
E-mail:
jan.kollar
Telefón: 048/446 2651
Kancelária: č. 225
Iné: Výskumné oblasti JEL: D 13 Household Production and Intrahousehold Allocation, E 60 Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook - general,E 62 Fiscal Policy, H 10 Structure and Scope of Government - general

Domáce výskumné projekty

Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor