Karkošiaková Nikola, Ing.

Funkcia: externý doktorand
Oddelenie: verejná ekonomika
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: po nahlásení e-mailom
E-mail:
nikola.karkosiakova
Telefón: 048 446 2319
Kancelária: 431
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor