Mihók Peter, Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile Peter Mihok.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
peter.mihok
Telefón: 48 446 6234
Kancelária: NB 426
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025

Zahraničné výskumné projekty

Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm, grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM, dátum ukončenia: 31. 8. 2025


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila