Bolcha Peter, Ing., PhD.

Oddelenie: KVE
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_formular_Peter Bolcha.rtf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore
Metodológia výskumu
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
peter.bolcha
Telefón:  
Kancelária: 331
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor