Ščerba Kamil, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile.pdf  
Vyučované predmety: Finančné vykazovanie a bilancovanie
Koncernové účtovníctvo
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Ut 11:00 - 13:00; St 10:00 - 12:00. Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť mailom.
E-mail:
kamil.scerba
Telefón: 048/446 63 20
Kancelária: NB 211
Iné: Ročníkový učiteľ pre 1. ročník bakalárskeho štúdia

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor