Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.

Funkcia: Vedúca katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lenka Veselovská_2021.docx
VPCH_Veselovská_Lenka.doc  
Vyučované predmety: Logistika
Makroekonómia 1.
Manažment rizika
Mikroekonómia
Teória hier
Konzultačné hodiny: Utorok 11.00 - 12.30 (Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred).
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: 052/426 23 24
Kancelária: 3K3
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor