Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.

Funkcia: Vedúca katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lenka Veselovská_2021.docx
VPCH_Veselovská_Lenka.doc  
Vyučované predmety: Logistika
Manažérstvo kvality 1.
Manažment rizika
Mikroekonómia
Štatistika
Udržateľný rozvoj manažérskych systémov
Konzultačné hodiny: Streda 11.00 - 13.00 (Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred).
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: 052/426 23 24
Kancelária: 3K3
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb, dátum ukončenia: 31. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD, grantová schéma: zmluva o spolupráci , dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom pandémie COVID-19 za účelom predikcie jeho vývoja , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky , grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor