Králik Ivan, Mgr., PhD.

Oddelenie: VE
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Ivan_Kralik.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
ivan.kralik
Telefón: 048 446 2020
Kancelária: 314
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2024

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor