Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.

Funkcia: Odborný asistent
Oddelenie: VE
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Nikoleta Muthová.pdf
VPCH_Muthová-2019.rtf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
nikoleta.jakusmuthova
Telefón: 048 446 2730
Kancelária: 324
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor