Cisková Petra, Ing., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_CISKOVA.pdf  
Vyučované predmety: Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2021/22: Štvrtok 9:00-11:00 alebo online prostredníctvom MS Teams. Vopred je potrebné dohodnúť mailom.
E-mail:
petra.ciskova
Telefón: 048/ 446 6617
Kancelária: č. 328 - nová budova EF
Iné: Študent sa na konzultácie prihlasuje osobným dohovorom alebo e-mailom, v ktorom treba uviesť čas príchodu, predpokladanú dĺžku trvania aj konzultačný okruh. Konzultácia musí byť mnou osobne alebo spätným e-mailom potvrdená.

Domáce výskumné projekty
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor