Vilgová Zuzana, Ing.

Funkcia: sekretariát IMS, študijný referent IMS, katedrová knižnica UMB
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Úradné hodiny pre študentov (študijný referent IMS): pondelok-piatok 09:00 h - 12:30 h.
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K2
Iné: Úradné hodiny pre študentov (knižnica IMS): utorok 11:00 h - 12:30 h, piatok 10:00 h - 12:30 h.

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor