Vilgová Zuzana, Ing.

Funkcia: študijný referent IMS, katedrová knižnica UMB, sekretariát IMS
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón:  
Kancelária: K2
Iné: Úradné hodiny pre študentov (študijný referent IMS): pondelok-piatok 09:00 h - 12:30 h.-------------Úradné hodiny pre študentov (knižnica IMS): utorok 11:00 h - 12:00 h, piatok 10:00 h - 12:30 h.----------

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor