Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.

Funkcia: rektor, docent
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Analýza trhu
Ekonomika a financovanie podniku
Finančná analýza a finančné plánovanie
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku CR
Podnikové financie
Konzultačné hodiny: individuálne na základe dohody emailom alebo telefonicky
E-mail:
vladimir.hiadlovsky
Telefón: +421-48-446 1151
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor