Sedliačik Ivan, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Sedliacik_VUPCH_EN.pdf
Sedliacik_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety: Corporate Financial Management
Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain)
Finance (BEM)
Financie a mena
Financie domácností
Finančné trhy
Finančný manažment podniku
International finance
International financial management
Kryptomeny a blockchain
Medzinárodný finančný manažment
Podnikové financie (FBI)
Standardization and International Standards
Štandardizácia a medzinárodné štandardy
Úvod do kryptomien
Konzultačné hodiny: ZS: štvrtok 9:00-11:00; piatok 9:00-11:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
ivan.sedliacik
Telefón: 048/446 6327
Kancelária: NB 201
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor