Farkašovský Vlastimil, Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Vlastimil_Farkašovský_EN.pdf
VPCH_Vlastimil_Farkašovský.pdf  
Vyučované predmety: Financial management of banks and insurance companies
Menová analýza a prognóza
Regulácia a riziko v bankách
Konzultačné hodiny: ZS: Na konzultácie je potrebné vopred sa nahlásiť mailom
E-mail: vlastimil.farkasovsky@umb.sk; vlastimilfarkasovsky@gmail.com
Telefón: 048/4466321
Kancelária: NB 409
Iné: Domáce výskumné projekty: Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31.12.2018

Domáce výskumné projekty

Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor