Drugdová Jennifer, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Drugdová.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
jennifer.drugdova
Telefón: 048/ 446 2315
Kancelária: 415
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor