Janičková Jana, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH JANIČKOVÁ 2019.pdf  
Vyučované predmety: Podnikové financie
Konzultačné hodiny: Streda 13:00 h - 14:30 h (z dôvodu efektívnej komunikácie svoj záujem o obsah konzultácie hláste vopred).
E-mail:  
Telefón: 052/426 23 28
Kancelária: 3K8
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor