Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Albertová Alica, Ing.

Funkcia: interná doktorandka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Procesný manažment v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
alica.albertova
Telefón: 048/446 2219
Kancelária: č. 125
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka