Medzihorský Juraj, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: ZS: pondelok 16:00 - 17:30; streda 16:30 - 18:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
juraj.medzihorsky
Telefón: 048/446 6314
Kancelária: NB 228
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor