Mertinková Alexandra, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Verejné financie
Konzultačné hodiny: ZS: Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa mailom.
E-mail:
alexandra.mertinkova
Telefón: 048/446 63 14
Kancelária: NB 228
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor