Smutný Filip, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Smutný_VUPCH_SJ.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
filip.smutny
Telefón: 048/ 446 23 15
Kancelária: 415
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor