Rojíková Darina, Ing.

Oddelenie: Regionálneho rozvoja a verejnej správy
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Po dohode e-mailom
E-mail:
darina.rojikova
Telefón: 048/4462015
Kancelária: 215
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor