Mališová Daniela, Ing.

Oddelenie: Verejnej ekonomiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mališová_Daniela.pdf
VPCH_Mališová_2019.rtf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Po dohode e-mailom
E-mail:
daniela.malisova
Telefón: 048/4462731
Kancelária: 324
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor