Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Kuráková Ivana, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH KURÁKOVÁ 2021.doc  
Vyučované predmety: Diskusie o ekonomických prístupoch
Makroekonómia 1.
Mikroekonómia
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Streda: 09:00-11:00, Štvrtok: 09:00-11:00
E-mail:
ivana.kurakova
Telefón: 048/446 2614
Kancelária: č. 203
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor