Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Dzúriková Lenka, Ing.

Funkcia: interná doktorandka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
lenka.turkova
Telefón: 048/446 2219
Kancelária: č. 125
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka