Nemcová Beata, Ing.

Funkcia: sekretárka
Oddelenie: sekretariát
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
beata.nemcova
Telefón: 048 446 2512
Kancelária:  
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor