Priščáková Soňa, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Konzultačné hodiny: Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť vopred mailom.
E-mail:
sona.priscakova
Telefón: 048 446/27 21
Kancelária: 316 (Stará budova)
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor