Bartošova Simona, Ing.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
simona.bartosova
Telefón: 048/446 2314
Kancelária: 315
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor