Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Timko Martin, Ing.

Funkcia: interný doktorand
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
martin.timko
Telefón: 048/446 2215
Kancelária: č. 124
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka