International Management and Business


Teacher(s): Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Aim: Naučiť študentov podstate podnikania v medzinárodných podmienkach, osvojiť si odlišnosti, výhody a riziká jednotlivých druhov transakcií vo vybraných formách podnikania v medzinárodnom rozmere. Získať poznatky o kritériách rozhodovania pre podnikanie v medzinárodnom rozmere.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor