Project Management 2.


Teacher(s):    
Aim: Prehĺbiť poznatky z Projektového manažmentu I. Pochopiť podstatu a obsah procesne orientovaných manažérskych systémov. Zvládnuť proces plánovania, prípravy, organizácie, realizácie a kontroly projektov. Vedieť využiť softvérové nástroje na podporu projektového manažmentu.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor