Marketing


Teacher(s): Bartková Lucia, Ing. PhD.
Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Aim: Osvojiť si základné pojmy a druhy marketingu. Pochopiť podstatu a obsah nástrojov marketingového mixu v podniku. Zvládnuť základné marketingové aktivity v podniku. Získať zručnosti pre aplikáciu marketingu v podniku.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor