Seminar for Bachelor Thesis Preparation


Teacher(s): Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Aim: Osvojiť si metodiku spracovania bakalárskej záverečnej práce. Získať poznatky pre vypracovanie hypotéz riešenia, formulovanie cieľov a zostavovanie osnovy bakalárskej záverečnej práce. Spracovanie bakalárskej záverečnej práce.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor