Managerial Communication


Teacher(s): Ďurian Jozef Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD.
 
Aim: Systémové získavanie vedomostí o vedení prac. porád na pracovisku, obchod. rokovaní, tlač. konferencií, rozvíjanie schopností z organizácie práce a komunikácie manažéra, efektívneho využitia prac. času manažéra, základov pís. a ústnej komunikácie, zvládnutie komunikačných situácií.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor