Project Management 1.


Teacher(s): Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Aim: Osvojiť si poznatky o procesne orientovaných manažérskych systémoch, plánovaní projektov, realizácii a kontrole projektových činností, organizačných aspektoch projektového manažmentu a tímovej práci. Praktické riešenie konkrétneho projektu s využitím vhodného softvérového nástroja.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor